Aanbod

 • Groepstherapie
  • (wens)ouders en opvoeders
  • kinderen (8-12)
  • adolescenten (12-18)
  • jongvolwassenen
 • Psycho-educatie
 • Individuele therapie (kind, adolescent, jongvolwassenen, volwassenen)
 • Creatieve therapie (individueel, in groep of gezin)
 • Begeleiding wensouder(s)
 • Onderzoek naar onderwijsbehoeftes
 • Psychologische begeleiding bij schoolse faalervaring
 • Diagnostisch onderzoek dyslexie en dyscalculie
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?