Creatieve therapie

Binnen creatieve therapie werk je op doe- en voel-gerichte manier. Met materiaal ga je samen met je hulpverlener op zoek naar je innerlijke belevingen. Vaak zijn juiste woorden hiervoor moeilijk te vinden. Een beeld is duizend maal sterker dan woorden om je gedachten, gevoelens en emoties zichtbaar te maken.

Individuele creatieve therapie

We gaan samen aan het werk met creatieve methodieken en materialen. Als woorden voor jou best wel lastig zijn, helpt het materiaal om zicht te krijgen op jouw moeilijke dingen en je innerlijke belevingen daarrond. Tijdens de creatieve therapie gaan we daar samen aan werken op een doe- en voel-gerichte manier. Zo ontdekken we je innerlijke belevingen en maken we ze zichtbaar.

Samen praten we erover zodat je beeldtaal, woordtaal kan worden. Hierdoor worden gevoelens, gedachten en emoties beter begrijpbaar voor jezelf. Als je wil, kan jij deze dan ook met anderen delen. Je ervaart dat goed, goed genoeg mag zijn. Iedereen heeft krachten en talenten! We zoeken uit hoe we die van jou kunnen inzetten om sterker te worden en moeilijke dingen het hoofd te bieden.

Creatieve groepstherapie

Creatieve therapie wordt ook in groep aangeboden. Net als bij individuele creatieve therapie zetten we materiaal en creatieve methodieken in om zicht te krijgen op jouw moeilijke dingen en je innerlijke beleving daarrond.

Groepstherapie heeft iets extra!

Een groep heeft als voordeel dat jij iets opsteekt van groepsgenoten en dat zij leren van jou. Je leert van anderen op sociaal gebied. Je oefent om je mening te zeggen, je plaats in te nemen en je oké te voelen zoals jij bent. Je ervaart dat goed, goed genoeg mag zijn; dat jij goed genoeg bent; dat perfect zijn niet meer nodig is. Dit gebeurt op een ongedwongen manier, in een kader waarin respect, begrip en luisterbereidheid voor anderen centraal staan.

Creatieve gezinstherapie

Creatieve therapie, werken met materialen en creatieve methodieken, met jou en je gezin heeft dezelfde voordelen als creatieve groepstherapie.

Jullie vormen als gezin een groep die goed met elkaar bekend is. Deze vorm van therapie biedt mogelijkheden om op een heel andere, positieve manier (weer) met elkaar in contact te komen. Verborgen krachten en talenten van jullie gezin worden hierdoor zichtbaar. Elkaars sterktes en jullie gezinsdynamieken zien, door die uit te drukken met materiaal, geeft begrip en een nieuwe kracht in jullie gezin. Vanuit deze positieve krachten zal er een verandering komen waardoor jullie weer op een aangename manier verder kunnen als gezin.

- Je geeft elkaar een zetje! -

Hiervoor kan je terecht bij:

Els Moons: kinderen, jongeren en (jong)volwassenen individueel en in groep en gezinnen

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?