Huisreglement

Hieronder enkele afspraken die een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut garanderen binnen onze groepspraktijk.

  • Indien u uw afspraak wil annuleren, moet dit 48u op voorhand gebeuren. Indien dit niet binnen de 48u gebeurt, zal de volledige kost van de afspraak worden aangerekend.
  • Indien het niet haalbaar is om je afspraak tijdig te annuleren, voorzien we per jaar 1 joker die kan ingezet worden. Een joker inzetten betekent dat indien je de afspraak minder dan 48u op voorhand annuleert je deze dus niet zal moeten betalen. Deze regels gelden zowel voor cliënt als therapeut.
  • Let op, er is geen secretariaat aanwezig. Voor dringende zaken neemt u best rechtstreeks contact op met uw therapeut via e-mail (vindt u bij team) of via het gsm-nummer indien dit voorzien is door de therapeut.
  • In onze gehele voorziening mag er niet gerookt worden.
  • Al onze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we niets mogen bekendmaken van wat er in onze functie wordt verteld. Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is. Het beroepsgeheim moet verbroken worden wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving.
  • Binnen ons team en met andere zorgverleners (huisarts, psychiater, psychologen,...) geldt er een gedeeld beroepsgeheim indien een overleg noodzakelijk is om de zorg te optimaliseren. Indien er contact wordt opgenomen met externe hulpverleners wordt de cliënt hiervan steeds op de hoogte gebracht. Er kan enkel overleg plaatsvinden met zorgverleners die ook aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Advocaten, ocmw-medewerkers, leerkrachten en familieleden horen hier dus niet bij.

COVID-19

Het is niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in de wachtzaal of in de therapeutische ruimte. Diegene die een mondmasker moeten dragen of die graag een willen aanhouden zijn hier uiteraard vrij in. De therapeut past zich aan aan de keuze van de cliënt.

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?