Huisreglement

Hieronder enkele regels en afspraken die een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut garanderen binnen onze groepspraktijk.

 • Indien u uw afspraak wil annuleren moet dit 24u op voorhand gebeuren. Indien dit niet binnen de 24u gebeurt zal de volledige kost van de afspraak worden aangerekend.
 • Indien het door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is om je afspraak tijdig te annuleren voorzien we per jaar 1 joker die kan ingezet worden voor zo'n situaties. Een joker inzetten betekent dat indien je de afspraak minder dan 24u op voorhand annuleert je deze dus niet zal moeten betalen.
 • Deze regels gelden zowel voor cliënt als therapeut. Indien de therapeut de afspraak moet annuleren zal dit ook 24u op voorhand worden gecommuniceerd. De therapeut krijgt ook 1 joker indien dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is.
 • Let op, er is geen secretariaat aanwezig. Voor dringende zaken neemt u best rechtstreeks contact op met uw therapeut via e-mail (vindt u bij team) of via gsm-nummer indien dit voorzien is door de therapeut.
 • In onze gehele voorziening mag er niet gerookt worden.
 • Al onze gezondheidsmedewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we niets mogen bekendmaken van wat er in onze functie wordt verteld. Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is. Het beroepsgeheim moet verbroken worden wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving.
 • Binnen ons team en met andere zorgverleners (huisarts, psychiater, psychologen,...) geldt er een gedeeld beroepsgeheim indien een overleg noodzakelijk is om de zorg te optimaliseren. Indien er contact wordt opgenomen met externe hulpverleners wordt de cliënt hiervan steeds op de hoogte gebracht. Er kan enkel overleg plaatsvinden met zorgverleners die ook aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Advocaten, ocmw-medewerkers, leerkrachten en familieleden horen hier dus niet bij.

Extra COVID-19 maatregelen

 1. De wachtzaal is open met een maximum van 2 cliënten die mogen plaatsnemen. In de wachtzaal is het dragen van een mondmasker verplicht. Indien u binnenkomt en ziet dat er al 2 personen aanwezig zijn, gelieve dan buiten te wachten tot de therapeut u daar komt halen. Deze regel geldt niet voor ouders die wachten op kinderen die een afspraak hebben (zie hiervoor regel 5).
 2. Er zal worden gevraagd voor de afspraak uw handen te ontsmetten.
 3. Stoelen in de therapeutische ruimte worden verder uit elkaar geplaatst om de 1,5 meter regel te respecteren. Een mondmasker is dus niet verplicht in de gespreksruimte maar kan gedragen worden op vraag van de cliënt.
 4. Er zal een raam open staan om zo goed mogelijke verluchting te garanderen.
 5. Wanneer u uw kind komt afzetten in onze praktijk, is het niet mogelijk om op hem/haar te wachten in de wachtzaal. U kan indien gewenst in uw auto wachten of naar huis gaan en uw kind na 50 minuten terug komen ophalen.
 6. Regels voor werken met materiaal: Al het materiaal dat door het kind/de jongere werd aangeraakt en/of gebruikt werd, wordt na gebruik in een aparte 'afwas-bak' gelegd. Het materiaal zal na de sessie worden ontsmet, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. Materiaal dat niet kan worden ontsmet (bv. wasco's of pastelkrijt, ..) wordt na gebruik 3 dagen in een aparte doos bewaard, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. Tijdens de creatieve therapie zelf opteren we ervoor om niet meer tegenover elkaar aan de tafel te zitten, maar laten we meer ruimte tussen de stoelen zodat er voldaan kan worden aan de fysieke afstandsregel.
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?