Huisreglement

Hieronder enkele regels en afspraken die een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut garanderen binnen onze groepspraktijk.

 • Indien u uw afspraak wil annuleren moet dit 24u op voorhand gebeuren. Indien dit niet binnen de 24u gebeurt zal de volledige kost van de afspraak worden aangerekend.
 • Indien het door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is om je afspraak tijdig te annuleren voorzien we per jaar 1 joker die kan ingezet worden voor zo'n situaties. Een joker inzetten betekent dat indien je de afspraak minder dan 24u op voorhand annuleert je deze dus niet zal moeten betalen.
 • Deze regels gelden zowel voor cliënt als therapeut. Indien de therapeut de afspraak moet annuleren zal dit ook 24u op voorhand worden gecommuniceerd. De therapeut krijgt ook 1 joker indien dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar is.
 • Let op, er is geen secretariaat aanwezig. Voor dringende zaken neemt u best rechtstreeks contact op met uw therapeut via e-mail (vindt u bij team) of via gsm-nummer indien dit voorzien is door de therapeut.
 • In onze gehele voorziening mag er niet gerookt worden.
 • Al onze gezondheidsmedewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we niets mogen bekendmaken van wat er in onze functie wordt verteld. Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is. Het beroepsgeheim moet verbroken worden wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving.
 • Binnen ons team en met andere zorgverleners (huisarts, psychiater, psychologen,...) geldt er een gedeeld beroepsgeheim indien een overleg noodzakelijk is om de zorg te optimaliseren. Indien er contact wordt opgenomen met externe hulpverleners wordt de cliënt hiervan steeds op de hoogte gebracht. Er kan enkel overleg plaatsvinden met zorgverleners die ook aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Advocaten, ocmw-medewerkers, leerkrachten en familieleden horen hier dus niet bij.

Extra COVID-19 maatregelen

 1. Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtzaal. Indien u vroeger bent op uw afspraak wacht u buiten of in uw auto tot uw therapeut u komt halen. Dit om het contact met andere patiënten, deurklinken en andere oppervlakten te vermijden.
 2. De toiletten in de praktijk zullen gesloten zijn buiten 1 dat enkel in dringende gevallen mag gebruikt worden. Dit toilet wordt na ieder gebruik schoon gemaakt.
 3. Er zal worden gevraagd voor de afspraak uw handen te wassen of te ontsmetten in de door ons voorziene wasgelegenheid.
 4. Stoelen in de therapeutische ruimte worden verder uit elkaar geplaatst om de 1,5 meter regel te respecteren. Een mondmasker is dus niet verplicht in de gespreksruimte maar kan gedragen worden op vraag van de cliënt.
 5. Er zal een raam open staan om zo goed mogelijke verluchting te garanderen.
 6. Gelieve zo weinig mogelijk met cash te betalen. Er kan gebruik gemaakt worden van mobiel betalen via Payconiq (voorkeur), online overschrijving of factuur. Spreek de wijze van betalen op voorhand af met uw therapeut.
 7. Mensen die tot de risicopopulatie behoren schatten zelf in of ze graag een afspraak wensen of via telefoon of online hun traject wensen verder te zetten.
 8. Regels voor werken met kinderen: Wanneer u uw kind komt afzetten in onze praktijk, is het niet mogelijk om op hem/haar te wachten in de wachtzaal. U kan indien gewenst in uw auto wachten of naar huis gaan en uw kind na 50' terug komen ophalen.
 9. Regels voor werken met materiaal: Al het materiaal dat door het kind/de jongere werd aangeraakt en/of gebruikt werd, wordt na gebruik in een aparte "afwas-bak" gelegd. Het materiaal zal na de sessie worden ontsmet, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. Materiaal dat niet kan worden ontsmet (bv. wasco's of pastelkrijt, ..) wordt na gebruik 3 dagen in een aparte doos bewaard, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. Tijdens de creatieve therapie zelf, opteren we ervoor om niet meer tegenover elkaar aan de tafel te zitten, maar laten we meer ruimte tussen, zodat er voldaan kan worden aan de regels van social distancing.
 10. Groepstherapieën zullen voorlopig niet opgestart worden. We schatten in september 2020 hiermee terug te kunnen beginnen.
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?