Voor wie?

Iedereen die kracht- en talentgericht vanuit eigen mogelijkheden aan de moeilijkheden willen werken.

  • Kinderen (0-12)
  • Adolescenten (12-18)
  • (Jong)volwassenen
  • (Wens)ouders of opvoeders

Met

Emotionele moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, identiteitsvragen, leermoeilijkheden, motivatieproblemen, studiekeuze-vragen, ontwikkelingsstoornissen, hechtingsmoeilijkheden, trauma, verlies, angst, onzekerheden en rouw....

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?