Voor wie?

Iedereen die kracht- en talentgericht vanuit hun eigen mogelijkheden aan hun moeilijkheden willen werken.

  • Kinderen (0-12)
  • Adolescenten (12-18)
  • (Jong)volwassenen
  • Ouders of opvoeders

Met

  • Emotionele moeilijkheden (bv depressieve of angstige gevoelens, apathie)
  • Gedragsmoeilijkheden (bv moeite met impulscontrole)
  • Identiteitsvragen (bv laag zelfbeeld, onzekerheden, genderidentiteit)
  • Sociale moeilijkheden (bv sociale angst, angst om in groep te zijn, sociale vaardigheden willen leren)
  • Diagnostische vragen (intelligentie en aandacht-en concentratie)
  • Autisme
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Hechtingsmoeilijkheden
  • Trauma
  • Verlies en rouw
  • ...
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?