Voor wie?

Iedereen die kracht- en talentgericht vanuit hun eigen mogelijkheden aan hun moeilijkheden willen werken.

 • Kinderen (0-12)
 • Adolescenten (12-18)
 • (Jong)volwassenen
 • Ouders of opvoeders

Met

 • Emotionele moeilijkheden (bv depressieve of angstige gevoelens, apathie)
 • Gedragsmoeilijkheden (bv moeite met impulscontrole)
 • Identiteitsvragen (bv laag zelfbeeld, onzekerheden, genderidentiteit)
 • Sociale moeilijkheden (bv sociale angst, angst om in groep te zijn, sociale vaardigheden willen leren)
 • Diagnostische vragen (intelligentie en aandacht-en concentratie)
 • Autisme
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Hechtingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Verlies en rouw
 • ...
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?