Voor wie?

Iedereen die kracht- en talentgericht vanuit hun eigen mogelijkheden aan hun moeilijkheden willen werken.

 • Kinderen (0-12)
 • Adolescenten (12-18)
 • (Jong)volwassenen
 • Ouders of opvoeders

Met

 • Emotionele moeilijkheden (bv depressieve gevoelens, angstige gevoelens, apathie)
 • Gedragsmoeilijkheden (bv moeite met impulscontrole)
 • Sociale moeilijkheden (bv sociale angst, angst om in groep te zijn, sociale vaardigheden willen leren, faalangst)
 • Identiteitsvragen (bv zelfbeeld, onzekerheden, genderidentiteit)
 • Diagnostische vragen tot 18 jaar
 • Ontwikkelingsstoornissen (bv autisme, AD(H)D)
 • Hechtingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Verlies en rouw
 • ...
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?