Autismecoaching

Het leven van een persoon met autisme kan heel eenvoudig zijn, maar door de buitenwereld wordt het hen helaas niet altijd makkelijk gemaakt. Vaak worden personen met autisme slecht of niet begrepen, krijgen ze een label opgeplakt of worden ze gestigmatiseerd. Wat we echter niet mogen vergeten, is dat een persoon met autisme niet 'het autisme' is, maar dat het autisme slechts een deeltje is van hem of haar.

Bij autismecoaching volgen we een tweesporenbeleid. Aan de ene kant is het belangrijk dat de mensen die dicht bij de persoon met autisme staan zich aan hem of haar aanpassen. Zij spelen immers een grotere rol dan zij zelf soms beseffen. Als zij zich aanpassen heeft dat dan ook vaak een zeer positief effect op de persoon met autisme. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de persoon met autisme vaardigheden aanleert om zichzelf aan de passen aan zijn of haar omgeving. Dit is een langdurend proces dat telkens weer uniek is. Dit proces wordt het beste gevormd op maat van de noden van zowel de persoon met autisme als zijn of haar omgeving.

Als jij graag wil begrijpen wat autisme precies inhoudt, is het belangrijk om te weten dat personen met autisme vaak moeilijkheden hebben met sociale relaties en sociale communicatie en dat zij vaak beperkte en repetitieve patronen vertonen (gedragsniveau). Zij hebben vaak ook moeite om bijvoorbeeld iets te plannen of organiseren (executieve functies), empathie te tonen (theory of mind), of situaties die op elkaar lijken te herkennen en erop in te spelen (centrale coherentie) (denkniveau). Daarnaast is voor het personen met autisme doorgaans lastig om de (impliciete) verwachtingen van de wereld rondom hen te begrijpen.

Wij willen jou helpen om met dit alles te leren omgaan en bieden hiervoor psycho-educatie omtrent autisme aan. Graag reiken we jou handvaten en tips aan en zorgen we voor een goede omkadering en begeleiding van jouw naaste met autisme.

Hiervoor kan je terecht bij: Leen Stevens

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?