Sara Wilmots

Schoolpsycholoog: kinderen, jongeren en hun ouders

sara.wilmots@zet117.be

ZET een oplossingsgerichte bril op

Als schoolpsycholoog wil ik samen met jou op zoek gaan naar de dingen die nodig zijn om jou optimaal te laten ontwikkelen. Ook help ik zoeken naar de studiekeuze die het beste bij jou past. Ik wil hiervoor graag samenwerken met alle partners die betrokken zijn (ouders, CLB, de school,….)

Wanneer het jou niet lukt om vlot te leren, kan ik je helpen uitzoeken hoe dat komt (probleem) en vooral samen gaan zoeken wat nodig is om dit te verhelpen (oplossing). Dit kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiemethode, motivatie of over leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen, rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie...

Als je niet goed weet wat je wil doen of wat je mogelijkheden zijn, kan ik informatie geven. Maar ik ga ook graag samen met je op zoek naar wat je graag doet en kan, zodat je zelf een keuze kan maken. Als schoolpsycholoog wil ik dit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze doen met veel aandacht voor je talent en je kracht want…

"Alles wat je aandacht geeft groeit"
- Aristoteles 384-322 v.C.

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?