Sara Wilmots

Schoolpsycholoog: kinderen, jongeren en hun ouders

0477/601724

sara.wilmots@zet117.be

ZET een oplossingsgerichte bril op

Als psycho-pedagogisch consulent heb ik een ruime CLB ervaring in het werken met kinderen en jongeren en hun gezin binnen een schoolse context. Dit voornamelijk bij jongeren met een gedrags-en of emotionele stoornis en/of een autismespectrumstoornis.

Binnen onze groepspraktijk wil ik als schoolpsycholoog samen met jou op zoek gaan naar de dingen die nodig zijn om jou optimaal te laten ontwikkelen. Ook help ik zoeken naar de studiekeuze die het beste bij jou past. Ik wil hiervoor graag samenwerken met alle partners die betrokken zijn (ouders, CLB, de school,….). Hierbij maak ik gebruik van een oplossingsgerichte manier van werken. Oplossingsgericht werken wil niet zeggen dat we problemen niet bespreken. Via het vertalen van problemen naar doelen, herformuleren we problemen in termen van het gewenste resultaat met respect voor jouw tempo en gevoel.

Wanneer het jou niet lukt om vlot te leren, kan ik je helpen uitzoeken hoe dat komt (probleem) en vooral samen gaan zoeken wat nodig is om dit te verhelpen (oplossing). Dit kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiemethode, motivatie of over leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen, rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie... Meer informatie hierover vind je op de pagina diagnostisch onderzoek.

Als je niet goed weet wat je wil doen of wat je mogelijkheden zijn, kan ik informatie geven. Maar ik ga ook graag samen met je op zoek naar wat je graag doet en kan, zodat je zelf een keuze kan maken. Als schoolpsycholoog wil ik dit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze doen met veel aandacht voor je talent en je kracht want…

"Alles wat je aandacht geeft groeit"
- Aristoteles 384-322 v.C.

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?