Lore Evens

Klinisch orthopedagoog: kinderen, jongeren en hun ouders

lore.evens@zet117.be

Omdat een ZETje kan helpen om terug kleuren te zien waar het grijs was.

Mijn naam is Lore, aangenaam! De afgelopen jaren heb ik ruime ervaringen opgedaan binnen het buitengewoon onderwijs, zowel als leerkracht, pedagogisch coördinator en orthopedagoog. Momenteel werk ik als mentor van jongeren met autisme in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 type 9 en als klinisch orthopedagoog bij ZET117.

Binnen ZET117 begeleid ik kinderen en jongeren met leermoeilijkheden en/of gedrags- en emotionele moeilijkheden en hun psychosociale gevolgen. Soms zijn er momenten waarop je vast komt te zitten in zorgen of moeilijkheden. Soms lukt het om zelf jouw weg terug te vinden, maar als dat niet lukt kan een ZETje helpen. Dan gaan we samen op pad om te ontdekken wanneer het moeilijk gaat, wanneer het goed gaat, wanneer onzekerheden of twijfels de bovenhand nemen maar ook waar dromen zich verschuilen. Als praten moeilijk is, kunnen we aan de slag met Brain Blocks. Deze interventie is erop gericht, aan de hand van gekleurde blokjes, gedachten en gevoelens te verbeelden. Wanneer er specifieke psychodiagnostische vragen zijn, zoeken we samen uit of we hiermee binnen de praktijk aan de slag kunnen en/of we gericht kunnen doorverwijzen.

Ik begeleid ook ouders met specifieke opvoedingsvragen. Vanaf het moment dat jullie kind geboren wordt, zijn jullie als ouders steeds op zoek naar antwoorden op vragen. Laten we ons baby'tje huilen als het weent of bieden we onmiddellijk troost? Wat betekent het opstandige gedrag van onze peuter? En waarom reageert ons kind zo heftig als wij een grens over schermtijd stellen? In elke levensfase van jullie kind krijgen jullie te maken met thema's die bij de ontwikkeling van jullie kind horen en worden jullie geconfronteerd met nieuwe vragen, uitdagingen en zorgen. Meestal vinden jullie als ouders en kinderen samen oplossingen voor deze uitdagingen, maar soms dreigen de uitdagingen te groot te worden. Er is al zo veel geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Samen zoeken we uit wat er achter het gedrag van jullie kind schuilgaat, welke krachten en hulpbronnen er zijn en op welke manier jullie binnen jullie context terug op weg gezet kunnen worden.

"Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?", vroeg de jongen.
"Help.", antwoordde het paard.
- 'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy
Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?